Badanie hydrantów wewnętrznych

Coroczny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych.

Rodzaj usługi Cena brutto (zł)
Pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych DN25, DN33, DN52 60,00 – 1 do 3 szt.

50,00 – 4 do 6 szt.

40,00 – powyżej 6 szt.

Każde badanie hydrantu dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora.